Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1232

Devam Eden Proje Sayısı

1150

SonuÇlanan Proje Sayısı

319

Arşİvlenen Proje Sayısı

4047
--%>