Yenİ Teklİf Proje SAyısı

2612

Devam Eden Proje Sayısı

1024

SonuÇlanan Proje Sayısı

784

Arşİvlenen Proje Sayısı

314
--%>