Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1829

Devam Eden Proje Sayısı

892

SonuÇlanan Proje Sayısı

516

Arşİvlenen Proje Sayısı

4065