Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1232

Devam Eden Proje Sayısı

1152

SonuÇlanan Proje Sayısı

317

Arşİvlenen Proje Sayısı

4046
--%>