Yenİ Teklİf Proje SAyısı

3296

Devam Eden Proje Sayısı

1263

SonuÇlanan Proje Sayısı

1039

Arşİvlenen Proje Sayısı

300
--%>