Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1192

Devam Eden Proje Sayısı

1171

SonuÇlanan Proje Sayısı

338

Arşİvlenen Proje Sayısı

4044
--%>