Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1831

Devam Eden Proje Sayısı

890

SonuÇlanan Proje Sayısı

500

Arşİvlenen Proje Sayısı

4053