Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1234

Devam Eden Proje Sayısı

1151

SonuÇlanan Proje Sayısı

316

Arşİvlenen Proje Sayısı

4043
--%>