Yenİ Teklİf Proje SAyısı

2497

Devam Eden Proje Sayısı

1010

SonuÇlanan Proje Sayısı

769

Arşİvlenen Proje Sayısı

314
--%>