Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1930

Devam Eden Proje Sayısı

1006

SonuÇlanan Proje Sayısı

753

Arşİvlenen Proje Sayısı

314
--%>