Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1785

Devam Eden Proje Sayısı

1007

SonuÇlanan Proje Sayısı

753

Arşİvlenen Proje Sayısı

313
--%>