Yenİ Teklİf Proje SAyısı

1194

Devam Eden Proje Sayısı

998

SonuÇlanan Proje Sayısı

760

Arşİvlenen Proje Sayısı

315
--%>