Yenİ Teklİf Proje SAyısı

994

Devam Eden Proje Sayısı

760

SonuÇlanan Proje Sayısı

658

Arşİvlenen Proje Sayısı

319
--%>